Меню
  • ТИ РОЗРОБНИК? В ТЕБЕ СВІЙ ПРОЄКТ?


    Звертайся до нас і ми допоможемо тобі якісно і раціонально монетизувати його!
  • ГРАЙ КОМФОРТНО! БУДЬ КРАЩИМ!


    На нашому сайті ви можете придбати ігрову валюту не виходячи з дому. Наші види оплат зручні та безпечні!

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення, придбання, продаж та доставку послугЦей договір між Дроздовим Дмитром Романовичем, надалі «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Послуг та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки послуг через інтернет-сайт www.bkpay.com.ua. Покупець, діючи для придбання послуги, приймає умови цього договору купівлі-продажу послуг (далі – Договір) на таких умовах.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу послуги дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити послугу та її одержання, оформлене в інтернет-магазині.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазин www.bkpay.com.ua будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців.2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів та послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, та погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти);


б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії.Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
3. ЦІНА ПОСЛУГИ3.1. Ціна на кожну позицію послуги наведена на сайті Інтернет-магазину.3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію послуги.3.3. У разі зміни ціни на замовлену послугу, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачену Покупцем послугу не допускається.3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.3.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Послугу здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Способи оплати».
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ4.1. Замовлення Послуги здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину www.bkpay.com.ua4.2. Купівля послуги здійснюється шляхом вибору потрібної Покупцю послуги та внесення таких даних:


4.2.1. Логін, рахунок чи email.4.3. Кількість та ціна обраної Покупцем Послуги вказуються у формі на сайті Інтернет-магазину.4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві за її купівлю інтернет-маркеті.4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої Оферти.4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму на сайті Інтернет-магазину.4.7. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину.
5. ОПЛАТА та ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГИ ПОКУПЦЮ5.1. Способи, порядок оплати послуг вказані на сайті в розділі «СПОСОБИ ОПЛАТИ».5.2. Отримання послуги здійснюється від 1 хвилини до 24 години після оплати її на сайті, залежно від способу оплати.5.3. Якщо послуга не була надана протягом 24 годин, Покупцеві треба звернутися із заявкою на email ddr.darli@gmail.com
6. ПОВЕРНЕННЯ6.1. Замовник має право відмовитися від послуги, якщо вона не була надана в повному обсязі та отримати назад кошти.6.2. Повернення коштів у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою сайту, надіславши заявку на email ddr.darli@gmail.com6.3. У разі відмови Покупця від послуги Продавець повертає кошти у розмірі вартості такої послуги, за винятком ситуації, коли Покупець скористався послугою в повному обсязі.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання послуг, попередньо замовлених на Сервісі www.bkpay.com.ua та придбаних у Продавця.7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ АКТИВНОСТІ СУБ'ЄКТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА САЙТІ.8.1. Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу або електронну пошту користувача, захищені відповідно до законодавства. Тобто Продавець жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останніх сервісів Сайту.
9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ9.1. Продавець використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни чи знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Продавець не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Продавця.

Продавець забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробленні такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.Продавець надає доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог продавця. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних чи уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

Дроздов Д.Р.


ІПН:2911723611


Тел. +380989005000